Saturday, May 15, 2010

Penolong Pegawai Penilaian Gred W27

Penolong Pegawai Penilaian Gred W27: Full Time

Job Description :

MALAYSIA BERUMUR TIDAK KURANG DARI 18 TAHUN YANG BERKELAYAKAN, KEUTAMAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA RAKYAT NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.

1.Penolong Pegawai Penilaian Gred W27
Bilangan Kekosongan : 1
Taraf Jawatan : Tetap
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Nama Perkhidmatan : Perkhidmatan Kewangan

Gred dan Jadual Gaji :P1T1 RM 1,209.09 – P1T26 RM 3,031.64P2T1 RM 1,278.67 – P2T26 RM 3,217.79P3T1 RM 1,351.27 – P3T26 RM 3,409.802.

KELAYAKAN AKADEMIK DAN KELAYAKAN LAIN :(a) Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;(Gaji permulaan ialah pada Gred W27 :P1T6);dan(b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

ATAU2.2 : (a) Pembantu Penilaian Gred W17 adalah layak dipertimbang untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 yang kosong apabila telah :-i) disahkan dalam perkhidmatan;ii) mempunyai kelayakan di perenggan 2.1 (a) di atas atau lulus Peperiksaan Khas;daniii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.3.

CARA MEMOHON :(a) Permohonan hendaklah melalui borang yang boleh didapati dari laman web www.gerik.gov.my dan sertakan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:-i) Sekeping gambar terbaru berukuran pasport ;ii) Salinan Kad pengenalan ;iii) Salinan Sijil Diploma;iv) Salinan Sijil SPM;v) Salinan Sijil Berhenti Sekolah;vi) Salinan Surat Perakuan (Testimonial);vii) Salinan Sijil –sijil akademik/persekolahan;viii) Lain-lain sijil yang berkaitan;(b) Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut PPPA Bab A dengan menyertakan Salinan Penyata Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Penilaian Pretasi Tahunan.Alamatkan permohonan ke

YANG DIPERTUA,MAJLIS DAERAH GERIK,JALAN HAJI MEOR YAHAYA,33300 GERIK,PERAK.
4. Tarikh tutup permohonan adalah pada atau sebelum 31 MEI 2010.

Job Requirements :
Click here to download - Application Form

Close date : 31/5/2010

Location : Perak

Read more...

PEGAWAI TADBIR GRED N41 & PENOLONG PEGAWAI TADBIR N72

( 2 Kekosongan): Full Time Job Description :Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).
1. PEGAWAI TADBIR GRED N41(KONTRAK) – 1 kekosongan
KEUTAMAAN KEPADA CALON YANG BERKEMAHIRAN DALAM(i) Pengurusan Perniagaan(ii)Perundangan (Perjanjian Korporat, Harta Intelek)(iii)Fasih Berbahasa Inggeris & Bahasa Melayu (Penulisan dan pertuturan)(iv)Pemasaran

SYARAT LANTIKAN DAN KELAYAKAN: Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-(i)terdiri daripada warganegara;(ii)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(i)Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(ii)Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T3); atau(iii)Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T4);dan(iv)kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27(KONTRAK) – 1 kekosongan

KEUTAMAAN KEPADA CALON YANG BERKEMAHIRAN DALAM(i)Pengurusan Perniagaan(ii)Perundangan (Perjanjian Korporat, Harta Intelek)(iii)Fasih Berbahasa Inggeris & Bahasa Melayu (Penulisan dan pertuturan)(i)Pemasaran

SYARAT LANTIKAN DAN KELAYAKAN: Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-(i)terdiri daripada warganegara;(ii)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(i)Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau(ii)Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N27; P1T5) atau(iii)Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N27: P1T6) dan(e)Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA MEMOHON: Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Borang BPSM/1/1 pindaan 2 seperti dilampiran. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan beserta salinan Ijazah, Sijil Pelajaran Malaysia, Kad Pengenalan dan lain-lain sijil yang telah disahkan.

CATATAN AM: Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan ini hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.


Bahagian Sumber Manusia
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)Kepong,
52109 Kuala Lumpur.

Tarikh tutup permohonan pada : 24 Mei 2010

Job Requirements :Click here to download - Application FormLocation : KUALA LUMPUR

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP